TEAM BUILDING THÀNH NHƠN 2012

Team building " NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI " một chương trình huấn luyện năm 2012 đã đạt được những thành công tốt đẹp. Tinh thần, sự phấn đấu, tính đoàn kết đã tạo nên một sức mạnh đồng đội. Chúc cho cty Thành Nhơn luôn thành công trên thị trường Việt Nam.


Sắc màu đồng đội

Màu xanh năng động

Đại đội Thành Nhơn

Nào ta cùng khởi động " 1..2 ...3 ........1...2....3......."

Bài viết cùng danh mục:

Viết Bình luận